Tour van de praktijk

  
N.A. Groeneveld
  Noorderstraat 37
  Tel.: 0598-393858
  Fax: 0598-399207
  
www.nagroeneveld.nl

 

 

 

 

 

 

 

Google

Borgercompagnie is een woonplaats die verdeeld word over drie gemeenten


  Borgercompagnie is ontstaan in de 17e eeuw doordat burgers hier   een veenkolonie (nederzetting   in veengebied) stichtten.

  Het veendiep in Borgercompagnie, dat aansloot op het   Winschoterdiep werd gegraven in 1647, langs het veendiep   werden grote Oldambster boerderijen gebouwd (Oldambt is een   polderlandschap).

  Later is het veendiep tot aan de gemeentegrens van Hoogezand   gedempt. De agrarische bedrijvigheid kwam na het afgraven van   het veen.

  Borgercompagnie is wat men noemt een lintdorp. Een lintdorp is   een langgerekte reeks van bebouwing aan een of beide zijden van   een weg, kanaal of een rivier.
Borgercompagnie is over drie gemeenten verdeeld:

1.Gemeente Hoogezand-Sappemeer
2.Gemeente Menterwolde
3.Gemeente Veendam

In de Gemeente Veendam ligt het grootste gedeelte van Borgercompagnie.

 

 

www.nagroeneveld.nl  |   www.nagroeneveld.praktijkinfo.nl