Tour van de praktijk

  N.A. Groeneveld
  Noorderstrat 37
  Tel.: 0598-393858
  Fax: 0598-399207
  www.nagroeneveld.nl

Google

Plannen met het buitengebied

Het landelijke gebied rond de stedelijke bebouwing van Hoogezand-Sappemeer wordt het buitengebied genoemd. Voor dit gebied, waar ook de verschillende dorpen onder vallen, geldt een bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan regelt het gebruik van gronden en wat daarop mag worden gebouwd. Momenteel is een actualisering van dit bestemmingsplan in voorbereiding. Deze herziening gaat in 2006 in procedure. De hoofdlijnen van het beleid voor het nieuwe bestemmingsplan zijn al vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten.

Rondleiding door Borgercompagnie en boerderij klik hier

Nota van uitgangspunten 2004 kunt u hier lezen

Landschap verdint beter Masterplan De Groene Compagnie

Meer over deze plannen klik hier

De nieuwe kaart van Nederland: www.kaart.nieuwekaart.nl